Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Cùng với sự phát triển bùng nổ về công nghệ, mạng Internet ngày càng được mở rộng, đồng thời sẽ khó kiểm soát và kèm theo đó là sự mất an toàn...
Bài báo này giới thiệu tóm tắt một số nội dung rất cơ bản về giao thức thỏa thuận khóa Diffie – Hellman và một số khuyến nghị về lựa chọn tham số...
Tại Việt Nam, Bộ TTTT đã xây dựng Đề án và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030 trình Chính phủ phê duyệt. Về thực chất,...
Pháp luật Việt Nam có định nghĩa về thông tin cá nhân.  Theo đó, Điều 3, Luật An toàn thông tin mạng 2015 định nghĩa: “Thông tin cá...
Trong nền kinh tế số, khi một tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu bảo vệ dữ liệu người dùng sẽ gặp phải vấn đề có tính pháp lý, đó là những dữ liệu,...
Hàm băm mật mã được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm mật mã, ứng dụng an toàn thông tin cho các mục đích khác nhau, hàm băm được ứng dụng rất...
Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 , mã hóa thông tin trở thành một ngành quan trọng và có nhiều ứng dụng trong đời sống xã hội, các ứng dụng,...
Mã xác thực thông báo (Message Authentication Code) là một đoạn mã được tạo ra nhằm mục đích xác thực tính toàn vẹn và nguồn gốc của thông báo. Đây...
Bài viết này tổng hợp tóm tắt các so sánh 6 lược đồ chữ ký số kèm phụ lục với độ an toàn dựa trên độ khó của phân tích số theo mô-đun được quy định...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170