Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Số hiệu 86/2015/QH13
Trích yếu nội dung Luật An toàn thông tin mạng
Ngày ban hành 19/11/2015
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Hình thức văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tệp đính kèm Tải file 1