Văn bản - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Số hiệu 29/2018/QH14
Trích yếu nội dung Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước
Ngày ban hành 15/11/2018
Ngày hiệu lực 15/11/2018
Hình thức văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tệp đính kèm Tải file 1