Văn bản - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Số hiệu 23/2022/TT-BQP
Trích yếu nội dung Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Người ký duyệt Nguyễn Tân Cương
Tệp đính kèm Tải file 1