Văn bản - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Số hiệu 26/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành 28/02/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm