Thông báo về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2022 - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2022
12:53:00 | 21-12-2022

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Để có cơ sở đánh giá hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự năm 2022;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật An toàn thông tin mạng, doanh nghiệp có trách nhiệm “định kỳ hằng năm báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng trước ngày 31 tháng 12”;

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2022 (Mẫu báo cáo).

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ trước ngày 31/12/2022.

Hình thức gửi báo cáo:

- Gửi trực tiếp: Phòng Quản lý mật mã dân sự - Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, số 43 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.3775.6896;

- Gửi qua thư điện tử: Báo cáo lưu dưới dạng .PDF, có ký số và gửi qua hòm thư info@nacis.gov.vn.

Trân trọng thông báo./.

 

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170