Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đặc tính mật mã cho các sản phẩm dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đặc tính mật mã cho các sản phẩm dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ
07:12:00 | 27-10-2022

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

- Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

- Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BQP ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Triển khai kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự năm 2022, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình và Thông tư trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ (qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, địa chỉ: số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Email: info@nacis.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

Dự thảo Tờ trình.pdf

Dự thảo Thông tư.pdf

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170