Thông báo nộp Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự năm 2021 - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo nộp Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự năm 2021
06:04:00 | 20-12-2021

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại Điều 35 Luật an toàn thông tin mạng;

Để có cơ sở đánh giá hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự năm 2021; 

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã đề nghị doanh nghiệp đã được cấp phép báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2021.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ trước ngày 31/12/2021 qua thư điện tử tại địa chỉ: info@nacis.gov.vn.

Thông tin liên hệ người nhận báo cáo: đồng chí Trần Thị Hà, trợ lý Phòng Quản lý mật mã dân sự - Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, điện thoại: 04.3775.6896/098.222.8118.

Trân trọng thông báo./.

Tải mẫu báo cáo Tại đây.

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170