Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo về việc thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố
09:00:00 | 26-07-2021

          Thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng với việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021, Cục QLMMDS và KĐSPMM tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.nacis.gov.vn/.

         Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, đề nghị doanh nghiệp liên hệ và thông báo trước cho Phòng Quản lý mật mã dân sự để thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi đến làm việc. Số điện thoại: (024).37756896 / 0915266889 (đ/c Huy) . Trân trọng thông báo.

 

Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896