Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo việc chấp hành báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng theo luật quy định
09:00:00 | 10-06-2021

Kính gửi: Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

          Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật an toàn thông tin mạng, thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự cơ bản đã chấp hành việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng theo luật quy định.

           Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo, một số doanh nghiệp nộp báo cáo không đúng thời hạn quy định.

          Theo Công văn số 191/MMDSKD-MMDS ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, đề nghị doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc việc báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật an toàn thông tin mạng. Doanh nghiệp chưa nộp Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2020 khẩn trương nộp báo cáo gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã – Ban Cơ yếu Chính phủ, số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 22/6/2021. Sau ngày 30/6/2021, nếu không nộp báo cáo, cơ quan quản lý sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 58/2016/NĐ-CP.

           Thông tin liên hệ: Đồng chí Trần Thị Hà, ĐT: 024.3775.6896/ 098.222.118 hoặc qua thư điện tử: info@nacis.gov.vn.

            Trân trọng thông báo./.

File đính kèm: CV_191/MMDSKD-MMDS + Mẫu báo cáo

Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896