Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo nộp Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự năm 2020
07:59:00 | 01-12-2020

Doanh nghiệp nộp Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự năm 2020 về địa chỉ: 43 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mẫu báo cáo tải tại đây.

Liên hệ: đ/c Bùi Xuân Ruyên, điện thoại: 024.32323313/094 2141116.

Trân trọng thông báo!

Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896