Tin tổng hợp - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Tin tổng hợp
Nội dung tiếp theo trình bày về hàm vòng và phép biến đổi đầu ra của các hàm băm được đặc tả trong TCVN 11816-2. Chi tiết về các ký hiệu, định...
Bài viết này trình bày về xác suất lỗi trong các phương pháp kiểm tra số nguyên tố xác suất quy định trong TCVN 13176:2020.
Ngày 14/7/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BQP công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng...
Chiều ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về mật...
Các cơ chế xác thực thực thể sử dụng chữ ký số dựa trên kỹ thuật phi đối xứng được quy định trong TCVN 11817-3. Trong đó có hai cơ chế liên quan...
Hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép phát hiện sự truy cập và khai thác hệ thống máy tính bất hợp pháp thông qua việc giám sát các hoạt động bất...
Tập các giao thức xác thực thực thể phục vụ cho các mục tiêu an toàn và các hệ thống bảo mật khác nhau; mô hình xác thực; các yêu cầu tổng quan và...
Theo báo cáo của IBM, khối lượng thất thoát dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp có xu hướng gia tăng hàng năm. Trên thế giới, có những doanh...
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170