Thông báo Về việc tổ chức hội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2023 và triển khai Nghị định số 32/2023/NĐ-CP - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo Về việc tổ chức hội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2023 và triển khai Nghị định số 32/2023/NĐ-CP
03:16:00 | 06-07-2023

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ trân trọng thông báo và kính mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2023 và triển khai Nghị định số 32/2023/NĐ-CP.

Thời gian: từ 08h30 đến 11h30, ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự; hướng dẫn triển khai Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ và Thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP.

Thành phần tham dự: Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tại TP. Hồ Chí Minh.

(Thông báo bằng văn bản tại file đính kèm).

Trân trọng./.

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170