Thông báo về việc hướng dẫn áp dụng “Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép” theo Nghị định số 32/2023/NĐ-CP. - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo về việc hướng dẫn áp dụng “Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép” theo Nghị định số 32/2023/NĐ-CP.
03:13:00 | 06-12-2023

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

Ngày 09/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Tại Nghị định đã ban hành “Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép”, Thay thế Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 09/6/2023.

Để đảm bảo thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự,  Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc áp dụng Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép” và các quy định liên quan tại Nghị định số 32/2023/NĐ-CP (Tại đây).

Trân trọng thông báo./.

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170