Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP về kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP về kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
02:41:00 | 06-12-2023

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-BQP ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung, Trang Thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Hồ sơ trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm), gồm:

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP.

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 58/2016/NĐ-CP.

3. Đề cương dự thảo Nghị định.

Các ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ, địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Email: info@nacis.gov.vn; hoặc Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

TP. Quản lý MMDS, Nguyễn Hương Ly

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170