Thông báo về việc triển khai thanh toán phí, lệ phí trực tuyến - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo về việc triển khai thanh toán phí, lệ phí trực tuyến
08:44:00 | 17-11-2023

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ đang triển khai thực hiện thanh toán phí cấp Giấy phép Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; lệ phí cấp Giấy phép Xuất khẩu, Nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

Đề nghị doanh nghiệp khi nhận được thông báo yêu cầu nộp phí, lệ phí qua email vui lòng truy cập vào tài khoản dịch vụ công để thanh toán phí, lệ phí đúng hạn. Chi tiết xem tại Công văn số 876/MMDSKĐ-MMDS hoặc xem tại trang Dịch vụ công).

Trong quá trình thực hiện nộp phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công còn vướng mắc vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến để được hướng dẫn và hỗ trợ (SĐT liên hệ: 0356955678).

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã xin thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170