Thông báo về việc hướng dẫn áp dụng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT BTC - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo về việc hướng dẫn áp dụng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT BTC
08:42:00 | 30-12-2022

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

Ngày 08/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phù hợp với Danh mục ATHN 2022 (xây dựng trên cơ sở HS 2022 của Tổ chức Hải quan thế giới), có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/12/2022, được điều chỉnh ngưng hiệu lực áp dụng đến ngày 29/12/2022 tại Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự từ ngày 30/12/2022 phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 ban hành kèm Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 701/MMDSKĐ-MMDS ngày 30/12/2022 (Tại đây).

Trân trọng thông báo./.

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170