Tin tổng hợp - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Tin tổng hợp
Thông báo về việc triển khai thanh toán phí, lệ phí trực tuyến
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn kỹ thuật mật mã cho thiết bị HSM trong định danh và xác thực điện tử
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP về kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
Sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị định gặp phải một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn như: các quy định...
Về việc hướng dẫn áp dụng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC
Thông báo về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2022
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170