Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Bài viết này tổng hợp tóm tắt các so sánh 6 lược đồ chữ ký số kèm phụ lục với độ an toàn dựa trên độ khó của phân tích số theo mô-đun được quy định...
Mật mã khóa công khai (hay mật mã khóa đối xứng) cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ cho thông tin mã hóa. Khác với mật mã khóa bí mật (hay mật mã...
Tấn công kênh bên hay còn gọi là Tấn công kênh kề là loại tấn công dễ thực hiện trong các loại tấn công mạnh chống lại quá trình...
Khung an ninh mạng của NIST bao gồm 5 bước để khuyến nghị cho việc đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp. Đầu tiên là nhận biết...
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170