Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin, các nguy cơ lộ lọt, đánh cắp thông tin truyền tải qua mạng đang ở mức báo động. Yêu cầu về bảo mật...
Thuật toán mã hóa DES và 3DES được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực mật mã, xác thực, an toàn thông tin... Bài viết giới thiệu tổng quan về...
IPSec là giao thức an toàn được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm mật mã, các hệ thống đảm bảo an toàn truy cập và bảo mật thông tin cho dữ liệu...
Số nguyên tố có vai trò hết sức quan trọng trong kỹ thuật mật mã khóa công khai, việc tạo, kiểm tra số nguyên tố lớn, an toàn sử dụng trong các hệ...
Trong các hệ thống liên quan đến truyền tin trong thời gian thực, xác thực thực thể là dịch vụ an toàn quan trọng cơ bản. Tùy thuộc vào các ứng...
Bắt đầu từ năm 1990, nhiều giao thức bảo mật không dây đã được phát triển và áp dụng, nhưng không có giao thức nào có thể được coi là giao thức tốt...
Các công nghệ truyền dẫn không dây đang mở đường cho sự phát triển sáng tạo, tương tác thông minh. Tuy nhiên, một số dịch vụ không dây dễ bị truy...
IoT ngày càng trở nên thông dụng và phổ biến do có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Nó thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế và chuyển...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170