Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Ipsec là giao thức an toàn được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm mật mã, các hệ thống đảm bảo an toàn truy cập và bảo mật thông tin cho dữ liệu...
Bắt đầu từ năm 1990, nhiều giao thức bảo mật không dây đã được phát triển và áp dụng, nhưng không có giao thức nào có thể được coi là giao thức tốt...
Các công nghệ truyền dẫn không dây đang mở đường cho sự phát triển sáng tạo, tương tác thông minh. Tuy nhiên, một số dịch vụ không dây dễ bị truy...
IoT ngày càng trở nên thông dụng và phổ biến do có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Nó thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế và chuyển...
Bài viết này bao cung cấp hướng dẫn về việc lựa chọn, sử dụng các cơ chế ký-mã (chi tiết về các cơ chế này xem thêm tại TCVN 13175 : 2020).
Tiêu chuẩn này quy định 3 hàm băm phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu triển khai mật mã hạng nhẹ, bao gồm: PHOTON, SPONGENT, và Lesamnta-LW.
Bài báo này giới thiệu tóm tắt một số nội dung rất cơ bản về giao thức thỏa thuận khóa Diffie – Hellman và một số khuyến nghị về lựa chọn tham số...
Tại Việt Nam, Bộ TTTT đã xây dựng Đề án và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030 trình Chính phủ phê duyệt. Về thực chất,...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896