Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
04:21:00 | 03-01-2020

Thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ đề nghị  cấp lại Giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính. Địa chỉ: Số 43 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó

nêu rõ lý do, tới Ban Cơ yếu Chính phủ

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Cơ yếu Chính phủ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Lệ phí/phí:

Chi tiết xem tại mục Phí và lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Chi tiết xem tại mục Biểu mẫu khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự bị mất hoặc bị hư hỏng

Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170