Quyết định số 1808/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng: Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Quyết định số 1808/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng: Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP
08:00:00 | 23-05-2022

Ngày 21/5/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1808/QĐ-BQP đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP.

Nội dung đính chính: thay đổi số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP thành QCVN 12:2022/BQP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170