VỀ VIỆC ÁP DỤNG DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Chi tiết

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 21 tháng 10 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Thông tư số 161/2016/TT-BQP về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm ...

Chi tiết
news/2011/10/31/0_1.jpg

Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực ...

Xem thêm >>
news/2018/1/7/Entrust Authority™ Enrollment Server for Web_H272.png

Entrust Authority™ Enrollment Server for Web

Server này cùng hoạt động với Entrust Authority Security Manager để phát hành các chứng nhận số của hạ tầng mã khóa công cộng tới các thiết bị như: - Bảo mật máy chủ Web và các trình duyệt (SSL / ...

Xem thêm >>
Stt Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
1 53/2018/NĐ-CP 24/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
2 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng
3 58/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
4 249/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Xem tất cả >>