Hiển thị chi tiết bài viết

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số 1002/QĐ-BCY về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã gồm các đồng chí có tên sau đây:
 
Trưởng Ban biên tập:
 
Đồng chí Hồ Văn Hương, Cục trưởng, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
 
Phó trưởng Ban biên tập:
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
 
Thành viên Ban biên tập:
 
- Đồng chí Nguyễn Hương Ly, Trưởng phòng, Phòng Quản lý mật mã dân sự, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
 
- Đồng chí Lại Mạnh Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Đo kiểm chất lượng sản phẩm mật mã, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
 
- Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc, Trung tâm Đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
 
- Đồng chí Đoàn Hồng Hà, Phó phòng, Phòng Quản lý mật mã dân sự, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.
Thống Kê Truy Cập
Tổng số lượt truy cập: 1064316
Số người đang truy cập: 28